Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Помощи за работещите с ниски доходи в UK

POMOSHTI V UK

Държавните помощи могат да бъдат два вида:

Хора, които работят и получават ниски доходи могат да кандидатстват за помощи Working Tax Credit.

Brexit: Работа като самонает в Англия по новите имиграционни правила
Brexit: Работа като самонает в Англия по новите имиграционни правила.

Родители с деца, които работят и получават ниски доходи им се полагат помощи  Child Tax Credit.

Working Tax Credit могат да получават семейни и несемейни хора. Такива, които живеят съвсем сами или с техните партньори, чиито деца са по-големи от 25-годишна възраст и вече живеят самостоятелно.

Кандидатите за помощи Working Tax Credit трябва да работят не по-малко от 30 часа на седмица.

Минималната възраст, от която могат да се получават помощи Working Tax Credit е 16 години, при положение, че лицето вече работи.

Working Tax Credit се полага за  жители на Острова, които са по-възрастни от 60-годишна възраст, но работят поне 16 часа на седмица.

Помощи Working Tax Credit могат да получат семейства с деца от 16 до 25 години, но поне единият от родителите трябва да работи най-малко по 16 часа на седмица.

Сумата на помощи Working Tax Credit възлизат средно на £1,940 годишно. Естествено, тази сума може да бъде по-голяма или по-малка в зависимост от конкретните условия.

Научете още от сайта на Британското правителство ТУК. 

Вторият тип помощи са Child Tax Credit.

Този тип помощи се получават от родителите, които работят, но имат деца на възраст до 16 години. Ако детето учи редовно обучение, посочените помощи се полагат до навършване на 20-годишна възраст.

Child Tax Credit приличат на българските детски надбавки. За тези помощи във Великобритания не е необходимо родителите да работят, но е задължително децата да живеят, заедно със своите родители, които се грижат и възпитават  своите наследници.

Повече информация за тези помощи можете да получите от сайта на Британското правителство ТУК.