Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Пускат нови шофьорски книжки и регистрационни табели в Обединеното кралство

С новите документи се отбелязва една година от Брекзит, махат знамето на ЕС .Шофьорски книжки и ре-гистрационни табели с нов дизайн, в които е премахнато знаме то на Европейския съюз, отбелязват една година от Брекзит. Те бяха предста-вени през януари, а целта е да се ознаменува началото на новата глава в историята на Обединеното кралство.Новите документи вече се издават на всички, които подновяват или получават за първи път книжки и табели Първите партиди от но-вите шофьорски книжки и регистрационни табели са издадени на 1 януари 2021 г. Новите версии ще се издават на всички, които трябва да ги подновят или на тези, които получават документи за първи път. Новите проекти съвпадат с началото на редица спора-зумения, сключени наскоро между Великобритания и държавите-членки на ЕС за британските шофьори, което улеснява британците да шофират в страни от съ-юза, когато съществуващите ограничения приключат.Управляващите обещават, че нови споразумения ще гарантират на британците лесно и безпрепятствено шофиране в ЕС Благодарение на тези спо-разумения британските шо-фьори, които притежават лицензи photocard, няма да се нуждаят от международно шофьорско разрешително за шофиране в 27-те от ЕС държави-членки, Исландия, Норвегия, Швейцария или Лихтенщайн.

Шофьорите на Обединеното кралство няма да се нуждаят от показване на стикер GB в повечето страни от съюза, ако на ре-гистрационната им табелка има GB или GB със знаме на Съюза.Въпреки че национални-те ограничения все още са налице и хората не трябва да пътуват в международен план, освен поради работа или други законово разре-шени причини , тези нови договорености означават, че британците могат лесно да шофират в ЕС за години напред.„Промяната на дизайна на нашите шофьорски книжки и регистрационни номера е исторически момент за британските шофьори и е потвърждение на нашата независимост от ЕС една година след напускането ни. С поглед към бъдещето, не-зависимо дали става въпрос за работа или за почивка в чужбина, тези промени означават, че хората, които искат да шофират в ЕС, могат да продължат да го правят с лекота“, каза британски-ят министър на траспор-та Грант Шапс и допълни, че шофьорските книжки и регистрационните табели могат да бъдат подновени онлайн