Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Brexit: Работа като самонает в Англия

BREXIT BG

При наетите лица ще има две схеми, по които ще може да се идва във Великобритания – схема за висококвалифицирани работници и схема за временно пребиваващи работници с всякакви умения (високо- и нискоквалифицирани). И при двете схеми няма да има квота за броя на идващите. И в двата случая ще се премахне т.нар. Resident Labour Market Test (RLMT)

който досега се прилагаше за гражданите на страни от извън ЕС. По негова сила, британските работодатели бяха задължени да рекламират свободните си работни позиции във Великобритания в продължение на 4 седмици. Чак след това, те имаха право да ги рекламират извън Великобритания.

Схемата за висококвалифицирани работници

• За висококвалифицирани вече ще се считат и хората със средно образование. Досега за висококвалифицирани се считаха само хората с висше образование.

• В момента, за тези имигранти от извън ЕС се изисква да бъдат „спонсорирани” от британски работодател, което означава, че работодателят трябва да подкрепи кандидатурата им за виза и да им плаща заплата от минимум £30 000 на година. Правителството все още не е решило дали да запази изискването за заплата от £30 000 на година или да го премахне. Премахването е по-вероятният сценарий, тъй като в парламента няма мнозинство за запазването на това изискване.

• От работодателите, спонсориращи имигранти-работници, ще се изисква да плащат такса за това, че се възползват от имигрантски труд (по настоящата тарифа, £1000 на година на работник).

• Всеки имигрант, идващ по тази схема, ще трябва да плаща такса за виза (£464 или £610 за 3-годишна виза, в зависимост от това дали имигрантът работи в сфера, в която има дефицит на кадри във Великобритания) и такса за здравеопазване (£400 на година).

• При всички положения, имигрантите, които са с професии, в които има недостиг на кадри във Великобритания, няма да са обект на изискването за £30 000 годишна заплата.

• Имигрантите от „нискорискови държави” ще могат да влизат като посетители в страната и да си търсят висококвалифицирана работа. Списъкът с нискорискови държави все още не е съставен и не е ясно дали България е в него.

• Системата за спонсорство за работодатели ще бъде реформирана, така че да е по-малко бюрократична и по-бърза.

• Висококвалифицираните кадри в сферата на науката ще са изключение от изискванията за спонсорство.