Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Self-employed(UTR)

Self-employed(UTR)

Self-employed(UTR)

Като самонаето лице (Self employed) в UK е необходимо  в тримесечен срок да се регистрирате в Данъчната служба(Tax Office).

Ако закъснеете с регистрацията, се налага глоба от 100 лири.

В резултат от тази регистрация ще получите писмо на домашния си адрес с Вашия данъчен номер(UTR), който се състои от 10 цифри.
Необходимите документи за тази регистрация са :
– паспорт/лична карта

– адрес в Лондон

– NI Number- Национален осигурителен номер

Попълваме формата online и Ви давамe копие, за да може да го показвате, където е необходимо.
Ще получите от Данъчната служба на домашния си адрес писмо от общ характер за регистрацията.

В него ще намерите вашия данъчен номер (UTR), както и ще Ви информират, че сте длъжен всяка година да си подавате годишната данъчна декларация(Tax Return) и да декларирате доходите си в определени срокове.