Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Основни глоби за късно подаване на данъчна декларация

Основни глоби за късно подаване на данъчна декларация .Въпреки отстъпката, която HMRC прави до 28 февруари заради ковид кризата, бъдете стриктни и следете внимателно сроковете. В противен случай можете да отнесете големи санкции, което ще е изключително неприятно в тези безпрецедентни времена. Вестник БГ БЕН ви припомня основните глоби: Санкция за късно подаване на данъчна декларация /в случая след 28 февруари/ – 100 паунда. Закъсняло плащане: За 30 дни закъсняло плащане санкцията е в размер на 5% от дължимия данък. За 3 месеца закъснение на плащането на налога се налага глоба от 10 паунда на ден до 90 дни /максимум 900 паунда/. За 6 месеца закъсняло плащане на дължимия данък се налага наказание от 5% от дължимия данък или 300 паунда, която от двете суми е по-голяма.