Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

изкарване на NI Number в Лондон

NI Number

Услугата за изкарване на NI Number в Лондон включва подготовка и провеждане на самото интервю.

В зависимост от това, в кой район на Лондон живеете ще Ви помогнем да запазим дата и час за интервюто в удобно за Вас време и място.

Ще Ви разясним цялата процедура, ще ви подпомогнем за всички необходими документи, за едно успешно интервю.

При необходимист ще Ви съпроводим до мястото на интервюто и може да Ви превеждаме, ако имате нужда.

В резултат на интервюто получавате писмо, с което можете веднага да започнете работа.

Получавате NI Number в писмо на посочения от вас домашен адрес до 3-4 седмици